Новият директор на Технически университет - София, Филиал Пловдив доц. Никола Шакев представи управленския си екип

Новоизбраният директор на пловдивския филиал на Технически университет – София доц. Никола Шакев представи тримата си заместници, с които ще управлява висшето учебно заведение в следващите четири години.  

Проф. Въльо Николов, който в предишните два мандата беше директор на Филиала, ще е заместник-директор по „Учебна дейност и академичен състав“. Проф. Николов е доказан експерт в областта на бутални и газотурбинни двигатели с вътрешно горене; динамика и трептения на машини, автомобили и кари; пневматични и хидравлични задвижващи системи. Той е ръководител и участник в над 20 научноизследователски и внедрителски проекта и е автор и съавтор на над 100 научни труда, публикувани в страната и чужбина.  

Доц. Николай Каканаков поема като заместник-директор ресора „Научна дейност и електронни ресурси“. В предишния мандат, той беше ръководител на катедра „Компютърни системи и технологии“. Професионалните му интереси са в областта на разпределените вградени системи, мрежовото програмиране, многослойни клиент/сървър архитектури и компютърни мрежи. Автор е на над 30 научни публикации с над 150 цитирания и е участвал в реализирането на над 10 международни и национални научни проекта. 

Бившият декан на Факултета по машиностроене и уредостроене доц. Христиан Панайотов вече ще е заместник-директор по „Международна дейност и интеграция“. Доц. Панайотов е и преподавател в специалност „Авиационна техника и технологии“, а професионалните му интереси са насочени към проектиране и конструиране на летателни апарати, аеродинамика, изчислителна механика на флуидите, динамика на полета, мултидисциплинарна оптимизация и симулации на полета. Автор на повече от 40 научни публикации в национални и международни издания и част от екипа на няколко международни и български проекта.  

Според директора на Филиала на ТУ - София доц. Никола Шакев, ресорите на новия управленски екип са в съответствие със заложените в мандатната програма приоритети и предполагат активна политика за утвърждаване на добрите традиции и динамично надграждане на достиженията на висшето учебно заведение. Амбицията на новото ръководство е устойчиво развитие на Филиала на Технически университет - София като образователна структура с високо и разпознаваемо качество на обучение и научни изследвания, както и значимост в обществения и икономическия живот в град Пловдив и региона.  

 directors

 

Календар